2509

คุณสิน เสริมประภาศิลป์ ก่อตั้ง หจก. ส. ประภาศิลป์ ผลิตวิทยุทรานซิสเตอร์ โดยใช้วัสดุเป็นไม้อัดปิดผิวด้วยแผ่นโฟเมก้าหรือหุ้มด้วยหนังเทียม

2515

หจก. ส. ประภาศิลป์ ผลิตตู้วางโทรทัศน์และตู้ลำโพงรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยผลิตให้กับบริษัทชั้นนำหลายแบรนด์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย เช่น Hitachi ธานินทร์ Toshiba และ Mitsubishi

2522

หจก. ส. ประภาศิลป์ เริ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ Knock-Down รายแรกของประเทศไทย

2525

ก่อตั้งแบรนด์ “Techna” โดยมีโชว์รูม 6 แห่ง และตัวแทนจัดจำหน่ายกว่า 200 รายทั่วประเทศ

2531

เปลี่ยนชื่อจาก หจก. ส. ประภาศิลป์ เป็น บริษัท เอส.พี.เอส. โคออพเพอเรท จำกัด โดยย้ายโรงงานมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออก จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นรายแรกของประเทศ

2534

เริ่มธุรกิจกับ Ikea ประเทศสวีเดน ส่งออกไปในหลายประเทศ

2535

เริ่มผลิตชุดลำโพงเครื่องเสียงและชั้นวางให้กับแบรนด์ Sony ขายทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

2542

ผลิตชั้นวางโทรทัศน์แบรนด์ Sony และผลิตชุดลำโพง เครื่องเสียง Pioneer ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

2546

24 มิถุนายน 2546 ก่อตั้งบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด

2553

ขยายกำลังการผลิตโดยสร้างอาคารผลิต และวางไลน์เครื่องจักรอัตโนมัติ ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่

2555

ก่อตั้งแบรนด์ “Modar” สำหรับรองรับงานโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ

2565

6 มกราคม 2565 แปรสภาพเป็นบริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) เตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย