ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
เกี่ยวกับ เอส.พี.เอส.
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับแบรนด์ดังระดับโลก

ที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้าน และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังมีคุณภาพสูง ดีไซน์โดดเด่นทันสมัย มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์ให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมบริษัท

เทคนิคของเรา

Cutting - เทคนิคการตัดไม้

เราใช้เครื่องจักรในการตัดไม้ ระบบอัตโนมัติจากประเทศเยอรมัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำของขนาดไม้ตามที่ต้องการในแต่ละรูปแบบผลิตภัณฑ์ ในปริมาณครั้งละมากๆ มีประสิทธิภาพสูงในการตัดไม้ โดยไม่ให้เหลือเศษของการใช้งาน

Lamination - เทคนิคการปิดผิว

เครื่องจักรปิดผิวอัตโนมัติจากประเทศเยอรมันสามารถปิดผิวทั้งด้านเดียว ( Single Side ) หรือปิดผิวสองด้าน ( Double Side ) ด้วยความรวดเร็ว สวยงาม ไม่มีรอยยับและสภาพผิวคงทนต่อการใช้งาน

Wrapping - เทคนิคการห่อชิ้นงาน

เป็นการลงทุนเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันแห่งเดียวในเอเชีย ระบบอัตโนมัติครบวงจรในทุกกระบวนการผลิต เราสามารถห่อชิ้นงานได้ทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ ทั้งความกว้างและความยาวตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ไร้รอยต่อของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น เพื่อให้เกิดความสวยงามและคงทนต่อการใช้งาน

Board on Frame - เทคนิคของการผลิตชิ้นงาน

น้ำหนักเบาเป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทเราเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงความแข็งแรงและสวยงามสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับลูกค้า

Edge Banding - เทคนิคการปิดขอบไม้

เป็นการปิดขอบไม้เพื่อความสวยงามและคงทน สามารถกันความชื้นและป้องกันการขึ้นราของชิ้นงาน เราปิดขอบไว้ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติมาตราฐานสูง ด้วยความชำนาญของการผลิตมากกว่า 55 ปี

Drilling - เทคนิคการเจาะ

หัวใจสำคัญของเฟอร์นิเจอร์น๊อคดาวน์ (Knock down) คือการประกอบแล้วให้ได้เฟอร์นิเจอร์ที่สวยงาม ความแม่นยำของระยะห่างรูเจาะแต่ละจุด ความลึก ความกว้างของรูเจาะมีความสำคัญมาก เราใช้เครื่องเจาะอัตโนมัติที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง การเจาะทุกชิ้นงานรับประกันคุณภาพสำหรับลูกค้าของเรา

เราใส่ใจในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านนวัตกรรมและการออกแบบที่ทันสมัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อภารกิจสู่เป้าหมายการเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการเป็นอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ใส่ใจในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านนวัตกรรมซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเติบโตไปอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินกิจการบนพื้นฐานการคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

การพัฒนาที่ยั่งยืน