Cutting

เทคนิคการตัดไม้
เราใช้เครื่องจักรในการตัดไม้ ระบบอัตโนมัติจากประเทศเยอรมัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำของขนาดไม้ตามที่ต้องการในแต่ละรูปแบบผลิตภัณฑ์ ในปริมาณครั้งละมากๆ มีประสิทธิภาพสูงในการตัดไม้ โดยไม่ให้เหลือเศษของการใช้งาน

Lamination

เทคนิคการปิดผิว
เครื่องจักรปิดผิวอัตโนมัติจากประเทศเยอรมันสามารถปิดผิวทั้งด้านเดียว ( Single Side ) หรือปิดผิวสองด้าน ( Double Side ) ด้วยความรวดเร็ว สวยงาม ไม่มีรอยยับและสภาพผิวคงทนต่อการใช้งาน

Wrapping

เทคนิคการห่อชิ้นงาน
เป็นการลงทุนเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันแห่งเดียวในเอเชีย ระบบอัตโนมัติครบวงจรในทุกกระบวนการผลิต เราสามารถห่อชิ้นงานได้ทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ ทั้งความกว้างและความยาวตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ไร้รอยต่อของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น เพื่อให้เกิดความสวยงามและคงทนต่อการใช้งาน

Board on Frame

เทคนิคของการผลิตชิ้นงาน
น้ำหนักเบาเป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทเราเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงความแข็งแรงและสวยงามสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับลูกค้า

Edge Banding

เทคนิคการปิดขอบไม้
เป็นการปิดขอบไม้เพื่อความสวยงามและคงทน สามารถกันความชื้นและป้องกันการขึ้นราของชิ้นงาน เราปิดขอบไว้ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติมาตราฐานสูง ด้วยความชำนาญของการผลิตมากกว่า 55 ปี

Drilling

เทคนิคการเจาะ
หัวใจสำคัญของเฟอร์นิเจอร์น๊อคดาวน์ (Knock down) คือการประกอบแล้วให้ได้เฟอร์นิเจอร์ที่สวยงาม ความแม่นยำของระยะห่างรูเจาะแต่ละจุด ความลึก ความกว้างของรูเจาะมีความสำคัญมาก เราใช้เครื่องเจาะอัตโนมัติที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง การเจาะทุกชิ้นงานรับประกันคุณภาพสำหรับลูกค้าของเรา