โครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ

คุณประมิน อินทร์ชู ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร โครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC ในงาน “มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวอื่นๆ