มอบทุนการศึกษาของเด็กผู้ยากไร้

โดยมอบทุนการศึกษาของเด็กผู้ยากไร้ งานครบรอบ 50 ปี โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ข่าวอื่นๆ