มอบเงินช่วยเหลือพนักงาน ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส. มอบเงินช่วยเหลือ คุณสมร อ่อนเจริญ แผนก PACK ฝ่ายผลิต Fac.1 บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด จำนวน 5,470 บาท

กลุ่มบริษัท เอส.พี.เอส. มอบเงินช่วยเหลือ คุณวรรณา ภู่ให้ผล แผนก PACK2 ฝ่ายผลิต SPP บริษัท เอส.พี.เอส.โคออพเพอเรท จำกัด จำนวน 5,265 บาท

Other News