‘เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค’ รับรางวัล CSR-DIW 10 ปีซ้อน

16 November 2022

คุณวันชัย พนมชัย (กลาง) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) หรือ SPS เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022 (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work) จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังได้รางวัลดังกล่าวต่อเนื่องมาถึง 10 ปีสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลน เจอร์อิมแพ็คเมืองทองธานีเมื่อเร็วๆนี้